skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Serviceoppdrag

SERVICEARBEIDER

Nortekk utfører alle typer servicearbeider på alle typer tak
Tette lekkasjer, bytte beslag, rense takrenner, montere snøfanger, montere takstiger, skifte ut enkelte takstein.

Kostnaden på disse serviceoppdragene blir beregnet ut fra hver enkelt oppdrag, det er mange faktorer som avgjør pris på bakgrunn av taksikring som for eksempel stillas eller lift, transport, reisevei, bompenger og fremkomellighet.

Nortekk as har egen serviceavdeling som håndterer slike oppdrag.

SERVICEAVTALER

Nortekk as har en rekke serviceavtaler med borettslag og bedrifter.
Avtalen innebærer at vi kontrollerer og sjekker taket en eller to ganger pr år.
I arbeidet inngår kontroll av tekking, kontroll av beslag, rensing av eventuelle sluk, fjerning av fremmedlegemer fra taket etc.

RAMMEAVTALER

Nortekk as har også faste rammeavtaler med så vel kommuner som bedrifter og offentlige etater.
En rammeavtale innebærer at vi forplikter oss til å rykke ut på kort varsel for å utføre service- og/eller nødsarbeid til på forhånd avtalte betingelser.

 

ansatte_hovedside1

Når ble taket sjekket sist?

looking_footEt tøft klima og stor påkjenning fra 4 årstider gjør at norske tak er utsatt for stor slitasje. Er du tidlig ute med å avdekke skader og mangler, kan du spare mye penger ved å utbedre disse i tide.

Nortekk har nesten 30 års erfaring med kontroll, service og utbedring av tak. Vi har gode referanser og tar ansvar for at taket ditt overlever i mange år framover


 

f_1

 

Vi kan komme på en befaring av taket ditt for å avdekke hvilken tilstand det er i!

Klikk her!

Du kan også kontakte oss på tlf. 63 87 15 50 eller
e-post: [email protected] for uforbindtlig befaring, rapport og tilbud.

Back To Top