skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Membran

Membran på bad – Smøremembran, gulv og gulvbelegg til våtrom

I etterhvert areal med underliggende rom er en membran avgjørende.
Nortekk har erfaring og kompetanse på dette område som vi ønsker å formidle til deg som kunde.

UTVENDIGE DEKKER

Membranisolering av uteareal med underliggende rom stiller høye krav til tetthet.

Nortekk legger en vanntett 5mm membran spesielt utviklet for betongkonstruksjoner som:

 • Parkeringsdekker
 • Broer
 • Tuneller
 • Takterrasser
 • Vannreservoarer

Tekking Membrantekking

Tekking av membran på tunnel Boksrud på Minnesund.

t-bane tunnel Økern, Oslo t-bane tunnel Økern, Oslo

Tekking av memnbran på ny t-bane tunnel Økern, Oslo.

Legging av membran er lett og hurtig. Det er utallige bruksområder for materialet.
Takket være armeringen og den høye varmebestandigheten er det også velegnet som underlag for veiasfalt.
På bakgrunn av disse egenskapene vil denne type membran være et perfekt valg for anleggskonstruksjoner.

parkeringshus
Tekking av membran i parkeringshus

BADEROMSMEMBRAN

På innvendig areal med behov for membran blir det vanligvis lagt en godkjent PVC våtromsmembran med tykkelse 1,5mm.
Men vi har tre godkjente metoder for membran på bad og våtrom

Bunnmembran
Når membranen legges under støp, kalles det for bunnmembran.
Den tradisjonelle metoden for å legge membran, er å legge sveisemembran under betong. Sveisemembran er en heldekkende PVC-duk som legges et stykke oppover veggene. Den må sveises med varmluft i alle hjørner og gjennomføringer for at den skal bli helt tett. Som bunnmembran legges PVC-duken mellom undergulv og betong.

Toppmembran
Toppmembran er membran som legges over betongen.
– I tillegg til den tradisjonelle metoden, kan du også bruke smøremembran oppå betong.
Det er mulig å legge PVC-duk som toppmembran også over betongen og under flisene. Akkurat som ved bunnmembram skal PVC-duken sveises med varmluft, og arbeidet må utføres av autorisert montør. Det er også viktig å påse at fliselimen som brukes er kompatibel med membranen.

BADEROMSMEMBRAN PVC

PVC membran lagt som bunnmemnran før støp og fliser legges


Smøre membran

Den vanligste metoden for toppmembran er nok likevel smøremembran over betong og direkte under flisene. Ved bruk av smøremembran kreves det flere strøk med membran, og hvert strøk må tørke før det neste påføres.
Enkelte håndverkere hevder at smøremembran kun bør brukes i kjeller eller i rom mot grunn, spesielt om du skal dusje rett på flis. Bruker du dusjkabinett eller dusjer i badekar, reduserer du risikoen for fuktskader.

Alle disse tre metodene er løsninger som har oppnådd godkjenning. Noen håndverkere sverger til sveisemembran, andre foretrekker påstryk av membran.

TERRASSEMEMBRAN

På terrasser og balkonger kan vi legge forskjellige typer asfaltbaserte membraner eller PVC-folie avhengig av ønsker og løsningsvalg. Det legges da normalt en noe tykkere membran enn for takbelegg som er eksponert.
Underliggende konstruksjon og hva som velges av materialer over membranenbestemmer type papp og hvordan utførelsen blir.

Terrasser og balkonger kan ha slitedekke (gulv) av:

 • Betongheller på klosser
 • Heller eller fliser i påstøp
 • Tretremmer
 • Påstøp med belegg

Prinsipp for betongheller på klosser:

 • Betongheller
 • Klosser av XPS
 • Beskyttelsesbelegg
 • Membran
 • Eventuelt trykkfast isolasjon
 • Eventuelt dampsperre
 • Bærende konstruksjon

Nortekk har følgende produkter til terrasser og balkonger:

 • Derbigum GC 5mm
 • Iter Route 4,5mm
 • Bauder
 • PVC-folie

Toppmembran
Balkong tekket med sveispapp 3mm som dampsperre klar for isolering og tekking med toppmembran. Sluk er ferdig montert av rørlegger.

Membran på topp

Balkong ferdig isolert og tekket med  asfaltbasert membran på topp. Heller legges over på klosser. Sluk i midten tekket inn.

Back To Top