skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Flate tak

Kompakte,  Flate tak er den dominerende taktypen på store bygninger. Kompakte tak består av ett eller flere lag, der lagene ligger så tett sammen som praktisk mulig.

Løsningen forutsetter at det ikke er fuktømfintlige eller råtefarlige materialer mellom de to damptette sjiktene; dampsperra og taktekningen. All erfaring tilsier at kompakte,  flate tak er robuste takkonstruksjoner, når de er utført riktig.

Nortekk tekker mellom 150.000-200.000 kvm flate tak pr år på næringsbygg og boliger. Avhengig av byggets art kan vi tilby diverse løsninger for å løse de fleste behov.

  • Ett-lags tekking med sveisepapp
  • To-lags tekking med sveisepapp
  • Selvbyggerpapp med limte skjøter
  • Listetekking, for bygg med arkitektoriske krav
  • Folietekking

Nortekk prosjekterer nye tak både for:

Nortekk AS er forhandler av DERBIGUM i Oslo-området. DERBIGUM er å få i forskjellige typer og varianter. Se «Produkter» under fanen infosenter for ytterligere produktspesifikasjoner.
  

Tekking Bildetekking - Flate tak
For øvrige referanser, sjekk vår kundeliste og våre tak referanseprosjekter

Back To Top