skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Blikkenslager

Kobber og blikk er ett håndverk med lange og stolte tradisjoner, blikkenslageryrket er faktisk ett av verdens eldste yrker. Man kan spore blikkarbeider helt tilbake til Kristi fødsel, men på denne tiden gikk det mest i laging av øser, kjeler og kar. I Norge er det funnet håndverk fra blikkenslagere helt fra tidlig 1200-tallet som nok er da yrket ankom oss. For å kunne kalle seg en blikkenslager i dag er man nødt til å ha bestått svenneprøve i Kobber og blikk faget. Det har skjedd mye utvikling i faget siden 1200-tallet her i Norge og dagens blikkarbeid deler vi hovedsakelig inn i tre hovedgrupper:

  – Takarbeid
  – Fasade arbeid
  – Ventilasjons arbeider

Takarbeid

Det er svært mange måter å definere takarbeider på, men det er kun en blikkenslager som har utdanning/kunnskap i å legge alt fra takstein, takplater, skifer, båndtekking, takrenner/nedløp m.m. I dag utføres disse arbeidene ofte av rene snekkerfirmaer, problemet med dette er at disse ikke alltid har utstyr eller kompetanse til å løse alle utfordringene som måtte oppstå og det er da problemer/lekkasjer fort kan bli utfallet.

Nortekk AS har lang erfaring innen takarbeid og slik vi ser det i dag er de største problemområdene når det legges nye tak følgende: Korrekt utlegging av underlagspapp, inntekking av gjennomføringer som piper, luftehatter, soiler m.m., gradrenner, skottrenner, pipebeslag, overgang tak-takrenne og vindski. Nortekk AS besitter kunnskap og lang erfaringer på dette området så hør gjerne med oss om en uforpliktende befaring/tilbud. Vi har også eget verksted som lager alt av beslag etter mål, som igjen gjør oss godt rustet til å takle det meste av utfordringer.

blikkenslager blikkenslagerarbeider Takarbeid

TakarbeidTakarbeid

Fasadearbeid

En rekke spesialiserer seg på å kle inn utvendige fasader etter arkitekters ønske/beskrivelse. Dette er til tider svært tidkrevende arbeider og stiller store krav til  Nortekk AS utfører kun mindre fasadearbeider, da vi pr. dags dato ikke er kapasitet til å ta på oss større oppdrag.

FasadearbeidFasade arbeid

Beslag rundt kjøreporter utført av Nortekk AS

Ventilasjons arbeider

Dette omhandler lev/montering av ventilasjonsanlegg /løsninger på bygg. Innenfor spesialiserer man seg gjerne enten på tak/fasadearbeider eller ventilasjon. Nortekk AS bedriver kun med tak og mindre fasadearbeider.

Back To Top