skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Jens Bjelkesgate

Jens Bjelkes gate 14 A og B
0562 Oslo.

Omtekk av tak, 400kvm med Zanda Protector teglrød.
Puss og muring av piper.
Montering av Velux takvinduer.
Båndtekking av karnapper.
Montering av nye takrenner m/varmekabler.
Montering av snøfangere m/snøstoppere.

Utført, februar/mars 2017.
Oppdragsgiver: Borettslaget Jens Bjelkes gate 14.

Back To Top