skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Lahaugmoen Byggnr.5 0g 7

Prosjektnavn: Lahaugmoen Byggnr.5 0g 7
Kunde: Anthon B.Nilsen
Areal: 1200
Type Nygg: Rehap

Tekking Skråtak
– Lev og legging av Icopal Shingel

Blikkenslager
– Levering og montering av takrenner
– Levering og montering av nye nedløp

Back To Top