skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Kværnerbyen E3 – Kværnerveien

PROSJEKTNAVN: Kværnerbyen E3 – Kværnerveien
KUNDE: Reinertsen
AREAL: 2700 kvm
TYPE BYGG: Nybygg.

Tekking og isolering av tak og terrasser.
Tekking av gårdsrom med derbigum gc 5mm.

TEKKING FLATE TAK
 – Tekking 2 lag Bauder , Bauder ULS 3+ Bauder Pro 40

TEKKING MEMBRAN
 – Tekking med Derbigum GC 5 mm

Back To Top