skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Radisson Blu – Holbergsgate 30 – 3 etg

Holbergsgate 30 – 3etg

2800m2 Fjerning av kulestein, blomster, heller og tremmer m.m
Isolering 30mm steinull, tekking av blomsterkasser med nye overløp, tekking av flate, nye sluk, ny beplantning
1-lags tekking Derbigum Sp AR (Antiroute) , Derbicolor grå
Montering av blikk, heller, sedum , elvestein, tremmer m.m

Back To Top