skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Gjettum Stasjon

Prosjektnavn: Gjettum Stasjon
Kunde: HAB
Areal: 4100
Type Bygg: Nybgg

Takking Membran
Tekking med Bauder GP5GA 4,5mm

Back To Top