skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Fet Arena og Fet Barnehage

Fet Arena

Isolering og tekking av tak 3650 kvm utført sommeren 2017.
Kunde: Backe Romerike
Isolasjon: Glava takisolasjon.
Taktekking: Bauder Pro-40 1- lagstekking .

Fet Barnehage

Isolering og tekking av tak 1160 kvm utført vinter/ vår 2017.11.01
Kunde Backe Romerike.
Isolasjon Glava.
Taktekking Bauder uls-30 og pro-40 to-lagstekking.

Back To Top