skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Ekornstien Brl

Ekornstien Brl. 
År 2013
Kunde: Bori Teknisk Avdeling
Areal 1200 m2
Oppdrag: Fjerning av gammel trp.20 plater, legging av undertak, nye takrenner ,nytt tak srp. Click Montere snøfangere + nye beslag

Back To Top