skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Helse, Miljø og Sikkerhet

HMS er meget viktig for Nortekk ved utførelse av alle typer oppdrag.
Nortekk har på alle sine prosjekter en omfattende HMS for å tilfredstille dagens krav, sikre våre egne ansatte og ikke minst kunde eller 3. person.
 
Dette er korte utdrag fra vår omfattende HMS plan:

NAMSU
Nortekks arbeids-, miljø-, og sikkerhetsutvalg.
Fastsetter og ajourfører HMS arbeidet i bedriften. Består idag av daglig leder, driftsjef, verneombud og tillitsmann.

VERNEOMBUD
Nortekk har eget verneombud og ass. verneombud. Egne interne vernerunder blir loggført i HMS arbeidet.

SIKKERHETSHÅNDBOK
Nortekks egen interne sikkerhetshåndbok som inbefatter alle interne og de viktigste eksterne HMS punkter, blir delt ut til alle ansatte ved ansettelse.

VARME ARBEIDER
Alle formenn, lagbaser, tekkere og blikkenslagere har sertifikat i varme arbeider.
Alle som utfører varme arbeider skal løpende holdes ajour om regelverket.

LIFTARBEID
Alt arbeid med lift ledes av personer med godkjent liftsertifisering.

STILLAS
Alt arbeid fra stillas krever godkjenning med grønn merking på forhånd av stillasfirma. Om Nortekk bygger stillas selv gjøres dette av personer med godkjent gjennført stillaskurs.

ANHUK
Nye forskrifter krever nå sertifisering for personer som er med å rigge matrialer på byggeplass der hvor kran blir brukt. Alle formenn og lagbaser i Nortekk har gjennomført dette kurset og innhar godkjent sertifisering for «anhuk».

FALLINE
Alle ansatte får opplæring i bruk av sele og falline.

Ved vår arbeidsplass skal vi skape et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi ønsker også å begrense skader på det ytre miljø. Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer, og har derfor i 2016 engasjert ett eksternt firma til å gå gjennom våre interne HMS rutiner ytterligere. Nettopp for å møte de stadig økende kravene til HMS. Dette forbedringsarbeidet krever engasjement fra ledelse og ansatte. NortekkAS har rutiner for HMS både i prosjekterings- og gjennomføringsfasen.
Back To Top