skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

RADISSON BLU

HOLBERGSGATE 30 – 3 ETG. DEL 3 

DEL-3 Areal: CA 3000 KVM.
Tekkemateriale: Derbigum SP (AR), jumborull
Tekkerarbeider: 2011, 2014 og 2016
Totalt areal del 1,2 og 3: Ca 7000 kvm.
Total kontraktsum: Ca 10 mill.

Nortekk AS er i gang med trolig det en av de mest omfattende og spennende prosjektet i Nortekk AS historie. Siste av taket på Holbergsgate 30 er bygget opp med Foamglass, aluminiumstekking, grus/sand og stein/heller. Samtlige overflødige masser må fjernes og deponeres, noe som er utfordrende både logistikkmessig og planleggingsmessig. Arbeidene foregår midt i Oslo sentrum, som da følgelig stiller store krav til et tett samarbeide blant de ulike entreprenørene.

Arbeidene er i gang pt. Og planen er en ferdigstillelse på senhøsten. Taket skal leveres komplet med Sedum, gangbaner og et «event»-område hvor hotellet har muligheter til forskjellige tilstelninger og andre happenings.

Om arbeidene går som planlagt blir dette et av de fineste takene Nortekk AS har hatt ansvaret for, og trolig et av de fineste takene i hele Oslo.

Eksisterende tak:

Eksisterende tak Eksisterende tak

Ferdig tak:

Ferdig tak

Blomsterkasser:

Gesimsene består av gigantiske blomsterkasser i kombinasjon med gesimsbeslag. Her har det vært utfordringer med tanke på løsning, prising og sikring.

Blomsterkasser Blomsterkasser Blomsterkasser

Arbeidene er i gang:

  Arbeidene er i gang Arbeidene er i gang 

Back To Top