skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Pågående prosjekter – Huldrefaret og Undelstad

OMTEKKING – TAK OVER TAK

Undelstad Huseierlag
Areal: ca 6000 kvm
Enh: 28 stk.
Konsulent: OPAK

Huldrefaret Boligsameie
Areal: ca 2500 kvm
Enh: 7 stk.
Konsulent: USBL

Nortekk AS har to pågående prosjekter for henholdsvis OPAK AS og USBL. Husene er bygget på 50-60 tallet. I begge tilfellene har problemet vært for lite lufting samt stedvis lite isolasjon. Dette medfører ofte isdannelser, kondens, fuktskader, muggdannelser og råte. 

Følgende er utført:

Huldrefaret:
– Papp og eksisterende sponplater fjernes
– Nytt undertak i 18mm OSB
– Ny luftespalte i møne
– Komplett tekking av tak med membran + blikk

Undelstad:
– Papp og eksisterende sponplater fjernes.
– Demontering av eksisterende isolasjon
– Forsterkning av dampsperre
– Remontering isolasjon + tilleggsisolering
– Forsterkning av takbjelker
– Oppbygning av ny lufting, samt undertak 18mm OSB
– Ny luftespalte i møne
– Komplett tekking av tak med membran + blikk

I og med at takene strippes helt ned til bærende konstruksjoner er det stor fare for lekkasjer underveis i arbeidene. Dette medfører at vi har valgt en løsning stillas og tak over tak. Dette er fordel for kunde og utførende da arbeidene kan utføres kontinuerlig. Med tak over tak sikrer man taket for lekkasjer underveis i arbeidene.

Prosjektene har vært utfordrende og morsomme. Selv om kostnadene ifm. tak over tak er forholdsvis store er dette eneste alternativ ved slike prosjekter etter vår mening.

Begge prosjektene er planlagt ferdigstillelse sommer/høst 2016.

Undelstad:
Huldrefaret

Huldrefaret:
Undelstad

Undelstad

 

Huldrefaret

Back To Top