skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Overrekkelse av Miljøfyrtårn diplom 17.06.2015

Endelig overrekkelse av Miljøfyrtårn diplomat. Daglig Leder Bjørn Fredrik Johanssen i Nortekk AS mottar diplomet av ordfører i Skedsmo kommune og klimarådgiver Øyvind Wahl Nortekk er stolte av å kunne medele at i vi desember 2014 ble sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. Miljøsertifisering gir en rekke fordeler. De fleste sertifiserte virksomheter opplever reduserte driftsutgifter.

Back To Top