skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Thomas Ragnøy

Prosjektleder
Thomas Ragnøy

Født 1974
Utdannelse : Taktekker med fagbrev
1994-1996 : Forsvaret
1996: Ncc Asfalt – Bas Brumembran
1996- 1998: Forsvaret Utenlandstjeneste
1998- 2000: Ncc Asfalt – Bas Brumembran
2000-2005: Nortekk AS – Bas taktekking
2005-2010: Protak AS – Daglig leder/taktekker
2010- 2012 : Nortekk AS Formann/Prosjektleder  taktekking
2013- : Nortekk AS Prosjektleder taktekking nybygg/ rehab

Referanser:

Prosjektleder Nytekking Bærum Idrettspark
Ca 13000m2 med isolering og tekking av idrettshaller med mer.
Norges nest største idrettsanlegg

Oppdragsgiver Hent AS

Prosjektleder nytekking Hagebyen Fornebu
Ca 5000m2 med tekking av membran
Ca 9000 m2 med tekking og isolering av boligblokker

Oppdragsgiver Veidekke
Ellers prosjektleder på en del  mindre nybygg fra 500m2 og oppover

Back To Top