skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Thomas Edner

Prosjektleder
Thomas Edner

Født  1970 
Utdannelse: Blikkenslager med Svenne og Mesterbrev
1987-1991  Læretid hos Olav Johansen EFTS AS
1992-1996  Blikkenslager hos Jan O. Hansen
1996-1999  Edner & Grønli AS, selvstendig næringsdrivende
1999-          Nortekk AS – Blikkenslagerformann

Prosjektansvarlig for alle større blikkenslageroppdrag.      
Nortekk as har begrenset antall rene blikkenslagerentrepriser, selskapets beslagsarbeid består    
hovedsakelig arbeid på entrepriser på tekking og omlegging av tak.

Arbeidsoppgaver
Opplæringsansvarlig blikk
Oppfølging, kontroll og 
enkelte prosjektlederoppdrag.
Også utførende blikk.
Kurs

Back To Top