skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Roy Magnesholen

Prosjektleder / HMS Leder
Roy Magnesholen

Født 1965
Utdannelse:  Tømrer  med fagbrev
Nortekk as:  Begynte i 1985
1985-1989 Nortekk as. Tømrer og taktekker  
1989 -1993 Nortekk as. Tømrerformann
1993 Nortekk as. Serviceformann
1) Ansatt i Nor-Dekk as fra 1985 – 1991 da håndverksdelen i Nortekk as blir skilt ut til Nortekk as.

Arbeidsoppgaver
Ansvarlig for gjennomføring
av sericeoppdrag.
Henter inn folk fra Nortekks
øvrige «avdelinger» etter behov.

Back To Top