skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Mette Johanssen

Administrasjonssjef
Mette Johanssen

Født: 1984
Bachelor i varehandelsledelse
12 års erfaring fra varehandel

Back To Top