skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

 

 

 

 

PLANLEGGING

Ventilasjon på takSkal du montere ventilasjonsanlegg på taket i den nærmeste fremtid? 
I så fall må du være påpasselig med hvordan dette gjøres. Dessverre blir mange anlegg montert uten tanke på hva som skjer med taket og uten tanke for hvordan taket i fremtiden skalvedlikeholdes. Som du ser av enkelte av bildene er det i praksis umulig å få utført en omtekking uten å demontere anlegget.

UTFØRSEL

Ventilasjon på takEt nytt anlegg MÅ plasseres ovenpå en ”rampe”.Rampen bør tekkes inn på hele flaten før anlegget plasseres ovenpå.Samtidig må rampen plasseres ned på undertaket, ikke bare slippes ned på den gamle isolasjonen og tekkingen. I så fall vil man kunne få en så kraftig nedbøyning på isolasjon og tekking at vann blir liggende langs kanten. I tillegg kan nedbøyingen bli så kraftig at tekkingen ikke klarer strekken den får, hvilket i ytterste konsekvens kan medføre at den sprekker. Og da vil vannet trenge inn i underlaget.

Videre må rampen stikke såpass høyt over tekkingen at man får etablert en skikkelig tekking i hulkil, og så høy at man ved senere omtekking kommer til under selve aggregatet og får plass til å føre tekkingen opp under beslaget som må legges rundt rampen. Se skissen i herværende link. Legg merke til at beslaget stikker litt ut slik at det skal være plass til å føre en senere tekking opp under beslaget og samtidig at det er høyde for å montere et skjørtebeslag. Påse også at rørgater plasseres slik at det er mulig å komme til under dem med en senere tekking. Skal flere store rørgater gå over taket – ikke sett dem så tett sammen at det er umulig å komme til.
Plasser maks to store inntil hverandre.

TENK LANGSIKTIG 

Ventilasjon på takGjør du, i samarbeid med ventilasjonsfirmaet, arbeidet på denne måten, slipper du senere store kostnader med masse ekstra tiltak for å få gjennomført en skikkelig omtekking av taket når den dagen en gang måtte komme. Vi har sett masse grelle eksempler på hvordan dette blir neglisjert og hvilke økonomiske kostnader det medfører. Vi er tidvis forbauset over at byggherrer lar ventilasjonsfirmaene nærmest ture frem som de vil på taket.

Still krav til ventilasjonsfolkene!!

Back To Top