skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Takstige

Dersom pipe feies fra taket er det i dag krav om at det skal monteres stigetrinn eller takstige opp til pipen for å sikre feieren adkomst. Det skal kun benyttes typegodkjent takstige.

Takstigen – eller trinnene – må monteres opp på siden av pipen slik at feieren kommer til på oversiden (dersom pipen står nedenfor møne) eller på siden (dersom pipen sitter på møne).

Her ser du link til to av produsentene av takstiger og stigetrinn. På disse sidene finner du også monteringsanvisninger gode råd for takstiger.

Taksikringsutstyr – Lobas

Taksikring – Jemtland

Her ser du eksempel på henholdsvis stigetrinn og takstige. Legg merke til at i toppen finner du den pålagte innfesteskinnen som SKAL skrues fast i taksperenne for å sikre at trinnene eller stigen ikke sklir ned når feieren går opp i stigen. 

 TaksikringsutstyrTakstige

 

MONTERING AV TAKSTIGE

Leggeanvisning: Dersom du skal montere takstige – eller trinn – selv sørg for å lese leggeanvisningen grundig

Innfesteskinne: Typegodkjenning krever bruk av innfestingsskinne. Innfestings skinne til takstige skal plasseres slik at innfestingsskruene treffer så nær senter av taksperra som mulig. Skinne skal skrues fast i hver taksperre.(cc 600mm) Medfølgende spesialskruer skal benyttes. Standard skinne dekker sperreavstand 600mm. Andre lengder kan bestilles, til for eksempel takbroer.

Feieplattform for takstige: Benyttes bak piper som er høyere enn 1200mm i bakkant. Eller der feier forlanger plattform. Monteres på taket ved hjelp av innfestingsskinnen. Festebrakettene har justerbar vinkel for å kunne tilpasses takvinkelen.
MONTERING AV TAKSTIGE

Takbro til takstige: Benyttes der hvor det er nødvendig med atkomst mellom piper, eller

hvor det er nødvendig med annen ferdsel på taket. Plattformene leveres i seksjoner i lengdene 600mm, 1200mm, 2400mm.Det monteres festebraketter med 600mm cc avstand. Festebrakettene har justerbar vinkel for å kunne tilpasses takvinkelen.Her ser du eksempel på en takbro. Ofte kan det være behov for flere etter hverandre.

Takbro til takstige

Stigesrikring til takstige: Stigesikring gjør adkomst til taket stødig og trygg. Dersom høyde fra bakken til rafta (takrenne) er mer enn 5 meter skal det monteres stigesikring for å hindre sideveis forskyving av atkomststige. Velg mellom to typer: Den ene typen festes direkte på takrennen og er universal for alle typer takrenner(Både aluminium og ståltakrenner). 

Stigesrikring til takstige

Back To Top