skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Takplater som dekke på yttertak har blitt brukt i et par hundre år nå, og tilbys på markedet i dag i en rekke ulike materialer: Stål, Aluminium, ALU zink, Kobber, Eternitt, Kompositt m.m.
Platetak kan også komme i form av båndtekking, dvs. plater knekkes/tilpasses og falses på stedet. Båndtekking blir stort sett utført i Kobber, Sink eller PLX materiale.
I denne artikkel tar vi kun for oss takplater av metall. 

HVA SKAL JEG VELGE – TAKPLATER ELLER TAKSTEIN?

Dette spørsmål stiller mange seg når det er tid for nytt tak. Hvis du har shingel på taket i dag kan du selvsagt velge å legge shingel på nytt rett på den eksisterende betinget av a taket ditt har et fall på mer enn19 grader. Men dersom du ønsker noe annet enn shingel  er alternativet å lekte opp taket og legge enten takstein eller takplater. Før du velger må du finne ut av om takkonstruksjonen er beregnet for et så tungt taktekke som takstein. Takplater veier vesentlig mindre og er derfor veldig ofte det eneste alternativet nettopp på grunn av vekten.  Har du en takflate på 150m2 er forskjellen i vekt mellom 4 og 5 tonn.

Har du takstein på taket i dag er det selvsagt intet i veien for å erstatte dette med taksteinsplater, dog velger de aller fleste som har takstein å legge takstein på nytt? Har du eternittplater på taket  vil taket normalt kunne tåle vekten av takstein, men før du velger sørg for en beregning på hva taket tåler. De fleste velger  med eternittak velger i dag taksteinsplater.

Har på taket i dag: Kan legge ved omtekking
Takstein Takstein, takplater
Shingel Takstein(kun hvis konstruksjonen  tåler vekten), takplater Shingel på nytt, men av samme mønster og kun ved mer enn 19 graders fall på taket.
Takpapp Takstein(kun hvis konstruksjonen  tåler vekten), takplater NB.  Legg IKKE shingel på gammel takpapp med mindre du er 100% sikker på at
Eternitt Takstein (kun hvis konstruksjonen tåler vekten), takplater
Båndtekking Ny båndtekkinng/Takplater
Takplater Takplater

Undertak i dag:

Valgmuligheter:
Forenklet undertak: Nytt forenklet undertak
Undertak av OSB plater eller rupanel + underlagspapp.
Bordtak med takpapp: Underlagspapp, polyesterarmert.

Levetid på takstein v takplater

Takstein har lengre levetid enn takplater, enten det er betong- eller tegltakstein. Likevel er takplater et fullgodt alternativ til de tak som ikke er dimensjonert for å bære vekten av takstein.

HVA FINNES AV TAKPLATER?

Det finnes takplater – med ulike profiler og utseende av
*Stål
*Aluminium
Stål er det mest vanlige og dekker ca 90 % av markedet og følgelig er det da langt flere typer og merker stålplater å velge mellom. Du kan velge mellom plater med taksteinutseende – såkalte taksteinsplater –  og korrugerte plater. Korrugerte plater finner du som oftest på industribygg og låver. På boligtak velges oftest taksteinsplater som de fleste finner langt mer dekorative enn korrugerte plater.

Det finnes også takplater av plast, såkalte lysplater til bruk over terrasser/balkonger og andre steder hvor dagslys er ment å slippe gjennom.

KVALITET – KVALITET – KVALITET

Det finnes et utall plater på markedet i dag, hva skal jeg legge vekt på når jeg velger?

Det beste rådet er å velge takplater som beviselig har vært på markedet i lang tid og som har gode og mange referanser.  Det kommer stadig nye typer  takplater på markedet – av varierende kvalitet. Å spare på kvaliteten ved valg av takplater for å spare noen kroner må frarådes. Selv om en plate koster 60 kroner mer pr m2 snakker vi tross alt ikke om en total prisforskjell  større enn  kr.9.000,- dersom takflaten er 150m2. Det er en rimelig forsikring for å vite at man investerer i takplater med høy kvalitet og som har lang levetid. Styr unna billigplatene, velg blant de mest kjente og solgte platemerkene.

Utover profilen finnes det ulike belegg på platene. De er alle galvaniserte hvilket er et must, men kvaliteten på galvaniseringen kan variere. Oftest er kvaliteten på galvaniseringen dårligere på de rimeligste platene.

Selve toppbelegget finnes det flere typer av noen med  lakk – av ulike kvalitet og tykkelse –  med glatt overflate, andre med tykkere granulatbelagte belegg med ru overflate.  Det er, når det gjelder takplater, en sammenheng mellom pris og kvalitet på så vel belegg som selve platen.

I prinsippet finnes metalltakplater i følgende tre profiler:

TAKPLATER  Taksteinsplate i stål  Takplate m/båndtekkingsprofil 
Korrugert stålplate Taksteinsplate i stål Takplate m/båndtekkingsprofil

I tillegg finnes det også plater av eternitt (i dag uten asbest selvfølgelig) og av ulike komposittmaterialer. De to siste benyttes i dag i svært liten grad og omtales ikke videre her.

NÅR BØR JEG BRUKE PLATER AV ALUMINIUM KONTRA STÅL?

Ligger bygget nær saltvann bør du velge aluminium som står seg bedre mot nedslag fra saltvann. Med andre ord anbefales det å velge aluminium på bygg som ligger nær kysten.

OMTEKKING MED PLATER – GRUNNLEGGENDE

UNDERTAK
Har du takplater eller takstein fra før kan du ha to typer undertak:
*Bordtak av tre med papp
*Forenklet undertak av enten

      * Impregnerte sutaksplater

      * Undertaksduk.

La det ikke være den minste tvil om at undertak av tre er det desidert beste alternativet. Når du skal legge om et tak med forenklet undertak bør du absolutt vurdere å erstatte dette med bordtak og papp som er en langt bedre løsning med tanke på lang levetid.  Å legge nytt bordtak med papp er en langt større investering enn å legge nytt forenklet undertak, men kvaliteten på forenklet undertaket tåler ikke sammenligning.

TAKRENNER OG NEDLØP

Ved omtekking av tak vil det nesten alltid være på sin plass å skifte takrenner samtidig.  Selv om takrennene isolert sett kanskje kan ligge noen år til er det riktige tidspunktet å gjøre det når nytt taktekke monteres.  Det blir langt, langt dyrere å skifte takrenner om noen år enn å gjøre det samtidig med skifte av taktekke. 

STILLAS – SIKRING

Det første du må tenke på når du skal legge takplatene selv er å sikre deg med stillas. Stillas bør benyttes ved alle høyder over 2 meter, hvilket er i tråd med gjeldene lov og forskrifter. Det finnes eksempler på huseiere som har skadet seg alvorlig ved fall fra tak hvor høyden har vært rundt 2 meter. Hvis du synes det høres unødvendig ut med stillas så kan vi forsikre deg om at du vil gjøre alt arbeidet på taket mye, mye raskere dersom du føler deg trygg med et godt og solid stillas.

Stillas skal bygges slik at plattingen som du går på, er i riktig høyde og avstand til/fra takfot og takrenner. Når tak tekkes om blir normalt også takrenner og nedløp montert/skiftet ut. Det er derfor viktig at stillas monteres hensiktsmessig.  Med stillas på plass går montering av takrenner som en lek i forhold til og ikke ha montert stillas. Innhent pris på stillas fra et profesjonelt stillasfirma.  Det er mulig å leie stillasmateriell, men dersom du ikke har erfaring med montering av stillas rådes du til å overlate dette til de profesjonelle.

 

OMTEKKING MED PLATER  – HVORDAN GÅR JEG FREM?

FORENKLET UNDERTAK
Dersom du har en forenklet undertak i dag kan du legge nytt forenklet undertak, av duk eller 3mm trefiberplater. Men vi råder alle til dersom lommeboken tillater det, å legge undertak av tre med tilhørende underlagspapp. Dette gir et undertak av en helt annen kvalitet enn forenklet undertak. Det er sikrere mot lekkasjer og har vesentlig lengre levetid.

UNDERLAGSPAPP

Selv om du har shingel eller papp på taket i dag bør du alltid legge et lag underlagspapp før du starter å lekte.  Den gamle sprø shingelen eller pappen kan sprekke når du spikrer de nye lektene. Husk at det alltid vil bli fukt under platene og det er viktig at det ikke er sår/sprekker som fukten kan trenge ned i. Legger du en god polyesterarmert underlagspapp først unngår du problemet.

SLØYFER OG LEKTER

Sløyfene skal monteres rett over sperrene slik at spikerne går ned i sperrene og dermed sitter mye bedre enn om de spikres bare i bordtaket.

SNØRAS OG  SNØFANGERE

Først og fremst må enhver huseier være klar over hvilket ansvar han har dersom noen får is- eller snøras i hodet.  Enhver huseier er forpliktet til å sikre taket slik at uhell ikke kan skje.  Mange nøyer seg med å montere noen få meter over inngangsdøren, men glemmer  gangveien langs huset frem til inngangen. Andre tenker ikke på at for eksempel små barn kan ferds på baksiden av huset om vinteren og hva da om det raser snø?!  Det er derfor særdeles viktig for enhver huseier å tenke seg godt om når det gjelder sikring mot snøras. 

Noen vil at snøen skal rase av taket, hvilket selvsagt er helt greit dersom man bare er sikker på at ingen risikerer å bli truffet av snøras.

Det er også viktig å være klar over at i strøk med store snømengder kan det bli setningsskader på bygget dersom man monterer snøfangere for eksempel bare på den ene langsiden. Det kan da bli en formidabel  belastningsforskjell på  hver sin side av bygget; hvilket i sin ytterste konsekvens kan gi setningsskader.

FAQ

Hva er minstefall jeg kan ha på taket for å kunne legge takplater?

Takstein: 15 grader

Takplater: 12 grader, noen få flater krever kun 10 grader

Shingel: 15 grader ved første gangs legging, 19 grader ved omtekking.

Hytta ligger bare 200 meter fra sjøen, dvs saltvann. Hva slags type plater bør jeg velge?

Svar:  Da bør du velge plater av aluminium. De er mer resistente mot saltvann og saltholdig sjøluft.

Hvor lang levetid har takplater?

Det varierer med kvaliteten. De beste kvalitetsplatene ligger i 40-50 år. Rett nok blir de noe blassere, dvs. mister noe av fargen og glansen med årene for øvrig i likhet med de fleste typer takstein, men de fungerer som sagt i 40-50 år.  Hvis du er opptatt av levetid bør du styre unna de rimeligste platene og velge en plate som beviselig har vært på markedet med godt resultat i flere år.

Tåler takplatene  å gås på?

Tråkker man i bølgebunnene er det normalt ikke noe problem. Men vær klar over at de fleste plater er glatte og det skal ikke mye fukt/is til før platene blir rene rutsjebanen. Skal du opp på platetaket bruk alltid sko med tykk gummisåle.

Hvis du har behov for  å måke snø av taket pass da på at  det blir liggende igjen et lite sjikt med snø under bena dine, det er ikke alltid like lett å treffe bølgebunn når det ligger 90cm snø på taket. For øvrig finnes det nå måter å fjerne snø fra hytte- og villatak fra bakken. (Avalance heter en helt spesiell ny snømåke spesialutviklet for tak som betjenes fra bakken).
Du kan lese mer om denne her:Nor-Dekk produkter avalanche snømåke for tak

Feieren krever i dag stigetrinn opp til pipen hvis den skal feies fra utsiden. (Mange velger fremdeles feiing fra loft). Stigetrinn bør monteres når platene legges da dette er betydelig mindre tidkrevende og ikke minst sikrere for montøren.

Hva må jeg gjøre for å finne ut om taket tåler vekten av takstein eller ikke?

I noen tilfelle står det på takstolene hvilken snølast/belastning takkonstruksjonen er beregnet for.

Hvis ikke dette står må du kontakte kommunen og/eller en byggteknisk konsulent som kan foreta beregning.  Er du i tvil om vekten, ta ingen sjanser, legg det letteste taktekkingsmaterialet.

Nedenstående link til byggforsk – NBI & SINTEF – forteller mye om snølast og inneholder Bla tabeller for snølaster  i alle landets kommuner: Klikk her

LINKER TIL NOEN AV DE STØRSTE LEVERANDØRENE AV TAKPLATER

Decra takplater: http://www.icopal.no/Produkter/Skraa%20tak/Decra.aspx
Ruukki Takplater: http://www.ruukkitak.no/
Plannja: http://www.plannja.com/templates/PageW____4940.aspx

LINKER TIL NBI OG SINTEFS  FAKTASIDER  – Byggdetaljblader

NBI/SINTEF: Utbedring og omlegging av overlappstekning. 
NBI/SINTEF: Tekking med profilerte metallplater
NBI/SINTEF: Skader på profilerte takplater og båndtekning. Årsaker og utbedringsmåter

Back To Top