skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Takpapp

Takpapp er en fellesbetegnelse for takbelegg på rull. Takpapp består som navnet takpapp sier av en stamme/armering bestående av papp belagt med asfalt på over og undersiden. Som regel er oversiden av en takpapp bestrødd med finkornet skifergranulat eller sand avhengig av om det er takpapp beregnet som underlagspapp eller som en beskyttende takpapp fungerende som taktekke. I dag er det nesten ingen av produktene vi kaller for takpapp som har papp som stamme/armering.

En moderne takpapp består i dag som regel av en stamme/armering av polyester eller glassfilt noe som gjør at takpapp i dag har en mye bedre egenskaper mht strekk, bruddstyrke og perforering. Dagens takpapp har derfor vesentlig lengre levetid enn tidligere tiders takpapp. En moderne takpapp har en levetid som er beregnet til mer enn 25 år. Derbigum takpapp som Nortekk AS er forhandler av er den eneste takpappen som har en dokumentert levetid på mer enn 30 år. Dette er basert på en feltundersøkelse basert på oppfølging av tak som er lagt for over 30 år siden med Derbigum takpapp over hele Norges land. Dette viser at Derbigum takpapp har unike egenskaper mht til levetid.

Feltundersøkelsen av Derbigum takpapp kan du laste ned her: Derbigum Sintef Feltundersøkelse oppsummering 2011

Takpapp fra Derbigum er derfor et trygt valg dersom du har flatt tak og ønsker den beste takpappen 

takpapp takpapp beste takpappen 

Back To Top