skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Takarbeid – Krav til adkomst til tak

Adkomst til tak skal foregå på den mest forsvarlige måten. Fortrinsvisvia stige, dør eller takluke. Ved bruk av stige som adkomst til taket stiller Arbeidstilsynets forskrift om bruk av arbeidsutstyr og forskrift om stilasjer,stiger og arbeid på tak flere minimumskrav.  Stigen skal så langt det er praktisk mulig , festes i toppen eller sikres på annen måte.

Dersom høyden er over 5 meter skal stigen alltid festes i toppen. Stigen skal være sikret mot utgliding. Sidelengs eller bakover

Arbeid på tak

Takstiger, taktrinn og takbruer skal være utformet og testet i henhold til gjeldende standard.

Taksikringsutstyret skal monteres i henhold til monteringsanvisning
Alle tak med helling skal ha taksikring. Kommunen kan vurdere om taksikring skal utelates dersom sikkerheten er ivaretatt på annen måte. I risikovurderingen skal man vurdere husets beliggenhet, skorsteinens plassering, værforhold, takets konstruksjon og taktekkingen.
Når det er nødvendig med feierplattform rundt pipa for å ivareta feierens sikkerhet, skal denne tilpasses pipehøyden.

Takbru mellom pipene må vurderes i forhold til avstand mellom pipene, helling på taket og om det er hensiktsmessig med mer en en adkomst til pipene.

Taksikringsutstyr som benyttes til yrkesbruk skal ivareta kravene tilstyrke, funksjonalitet og sikkerhet. Alt utstyr skal være tilstrekkelig solide til å hindre eller stanse fall.

Takarbeid

Det er mange som foretrekker å utføre takarbeid selv, spesielt på skrå tak.

STILLAS FOR TAKARBEID:

Skal du utføre takarbeid selv er det første du må ha på plass stillas dersom det er større takarbeid som skal utføres. Ethvert takarbeid innebærer risiko for fall fra taket så det sier seg selv at du må sikre deg selv og dine eventuelle medhjelpere. Takarbeid går dessuten betydelig raskere når du har stillas, rett og slett fordi du vil føle deg langt tryggere enn uten. Stillas for takarbeid kan leies ferdig oppsatt fra et av markedets mange stillasfirmaer, eller du kan leie utstyr og sette opp stillaset selv. Vi vil absolutt anbefale at du får et stillasfirma til å sette opp stillasen dersom det er større høyder enn 3 meter fra bakken og opp til taket.

Hovedregel: Intet takarbeid bør utføres uten god og sikker sikring, best i form av stillas.

SHINGEL PÅ TAKET I DAG

Har du shingel på taket i dag har du følgende valg når du skal legge om taket:

Før du setter i gang takarbeid må du sjekke hva som ligger på taket ditt og hvilket fall taket har. Har du et lag shingel kan du legge et nytt lag shingel – vel og merke av samme type og form – ovenpå det eksisterende. Vel og merke hvis taket ditt har mer enn 19 graders fall.

Har du et fall mellom 15 (som er minste fall for legging av shingel) og 19 grader må rive den gamle shingelen. Har du 2 lag shingel fra før kan du ikke legge ny shingel oppå.

Uansett før du setter i gang med takarbeid med shingel – sørg for å sette deg grundig inn i leggeanvisningen du får av leverandøren.

Mange velger i dag å legge takplater – taksteinimiterte sådanne – på gamle shingeltak. Før du starter med takarbeid må du sjekke shingelen. Hvis den er tørr og sprø, hvilket den som oftes vil være når den er mer enn 20 år gammel, bør du absolutt legge en underlagspapp på shingelen før du begynner å montere sløyfer og lekter. Dette for å unngå at shingelen sprekker når du begynner å montere sløyfene og senere lektene.

Det finnes veldig mange typer taksteinimiterte plater på markedet i dag. Sørg for å bruke en plate som har vært mange år på markedet, da kan du føle deg tryggere på kvaliteten enn på en helt ny plate som få har erfaring fra. 

Uansett før du igangsetter takarbeid studer og les grundig leggeanvisningen for den platen du velger.

Takstein kan ofte ikke legges på gamle shingeltak. De fleste shingeltak er konstruert for lett taktakke og er ikke dimensjonert for vekten av takstein. Så dersom du ønsker å utføre takarbeid med takstein MÅ du sørge for å få sjekket at takkonstruksjonen er dimensjonert for takstein.

TAKSTEIN PÅ TAKET I DAG

Har du takstein på taket i dag, kan du trygt legge takstein på nytt når behovet for takarbeid melder seg. Det finnes i prinsippet to typer takstein; betongtakstein og tegeltakstein å velge mellom. De mest solgte betongtaksteinenene er Zanda, Skarpnes som begge er norskproduserte og Benders er et svenskt fakbrikat.

Skal du legge om et taksteinstak bør du ikke fjerne all takstein samtidig. Du kan risikere at det er hull og sår i underlagspappen og kommer det da regn blir det fort lekkasjer. Fjern takstein, sløyfer og lekter på et mindre parti og legg ny underlagspapp på den gamle straks. Men sjekk hele tiden at det ikke er noe råte i undertaket. Råte MÅ skiftes.

GENERELLT OM TAKARBEID

Snøfangere:

Du må alltid vurdere behovet for snøfangere. Som huseier har blir du gjort ansvarlig dersom noen får snøras over seg.
Dersom fallet på taket er under 27 grader kan du unngå å benytte snøfangere dersom du velger en takplate eller takstein med ru over flate.  Hvis lengden på taket fra takrenne til møne er over 6,5 meter må du montere to rader, en bved takfot og en midtveis på taket. I motsatt fall kan belastningen på den ene raden ved takfot ble for stor.  Å bruke stigetrinn som snøfanger, slik enkelte dessverre gjør, er IKKE godkjent, de vil ikke kunne stå imot dersom det blir store snømengder.

Stigetrinn/Takstige:

Dersom pipe blir feid fra utsiden er det krav om at det skal monteres stigetrinn eller takstige opp til pipen. Det er kun tillatt å benytte typegodkjent utstyr og det er svært viktig at du følger

leggeanvisning. Ved senere takarbeid – vedlikehold og kontroller – vil du også kunne benytte takstigen som adkomst opp på taket.

Mønebånd:

Bruk alltid mønebånd dersom ditt takarbeid består i å legge plater eller takstein. Mønebånd hindrer inndriv på undertak av regn og snø og øker rett og slett levetiden på taket. Men bruk fortrinnsvis mønebånd som slipper gjennom luft.

Back To Top