skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Nortekk as utfører takarbeid og taktekkingflate tak så vel som skråtak.

Nortekk as har utført takarbeid siden 1982 på alle type bygninger fra garasjer til store idrettshaller. For private, bedrifter, offentlige etater, kommuner, entreprenører m.m.

FLATE TAK, KOMPAKTE TAK

Kompakte tak: også kalt varme tak, er tak som består av ett eller flere lag som ligger så tett sammen som praktisk mulig. Kompakte tak har ikke et tilsiktet luftsjikt mellom varmeisolasjon og taktekking, og varmegjennomgangen gjør at snø vil smelte. Dagens anbefalinger i henhold til U/verdi og isolasjonstykkelse på tak er 0,13W/(m²K) som tilsvarer en snittykkelse på ca 270mm. Dette må allikevel sees i sammenheng med hele bygget totale U/verdi krav og hva undertaket består av, samt type isolasjon.

Flate tak: Tak med helning mindre enn 6° (1:10). Alle tak skal ha tilstrekkelig fall slik at regn og smeltevann renner av. Det anbefales i dag et minimum fall på 1:40 på selve tak flatene, men dette avhenger ofte hvilke høyder man har til rådighet. Ved enkelte rehabprosjekter benyttes det noen ganger 1:60 fall og i ekstreme tilfeller helt ned til 1:100.

Flate tak deles inn igjen i følgende:

TAK1 TAK2

 

SKRÅ TAK

Skrå tak: er den typen tak som er mest vanlig i Norge og som folk flest kjenner til. Ett skrå tak består av min. helning på 6 grader men mest vanlig i Norge har taket en helning på 25-35 grader. Man deler ofte skrå tak inn i to deler, kalde luftede tak ellervarme luftede tak. Som regel er forskjellen enkelt og greit om loftet er lagerplass (kaldloft) eller tilholdssted (varmloft). I dagens samfunn hvor tomtearealet ofte er oppbrukt men man allikevel ønsker større plass er det vanlig og innrede loftet til oppholdsrom. Her er det viktig å holde tunga rett i munn, og det utføres i dag en rekke feil som igjen fører til kondens, råte,lekkasjer m.m.

Nortekk AS kan bistå deg med råd i forbindelse med byggeprosessen!

TAK 
 skrå tak

De mest vanlige taktekkingsmaterialene i Norge på skrå tak i dag er:

Nortekk AS kan tilby takarbeid og taktekking som følger.

  • Taktekking av flate tak,enten nybygg eller rehabilitering med asfaltmembran eller PVC
  • Takarbeid skråtak medtakstein, plater, shingel og skifer.
  • Taktekkingterrasser ogbalkonger
  • Taktekking parkeringsdekker,kulverter, tunneller, broer.
  • Nortekk as er også blikkenslagerbedrift – med mesterbrev – og kan derfor utføre en komplett takarbeid entreprise, i og med beslagsarbeid alltid er en del av den taktekking som må utføres.

Nortekk as gir uforbindtlig pristilbud på alle typer takarbeid. Taktekking utføres over hele Oslo gryta som er vårt nedslagsfelt.

Back To Top