skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Snøfangere på tak

Det er ingen formelle krav om snøfangere på noen tak. Imidlertid er det huseiers ansvar å sørge for at snø og is ikke raser fra taket. Hvis uhellet er ute vil huseier blir trukket til ansvar. Derfor er snøfangere likevel i praksis påkrevet der is og snø fra taket kan gjøre skade på person eller for eksempel biler,bygningsdeler (underliggene terrasser, letakcarporter oa)

Snø vil ved mildvær rase av taket. Unntak fra behovet for snøfangere kan være dersom taktekket har en ru overflate betinget av at takfallet ikke overstiger 27grader. Flere typer betongtakstein og taksteinimiterte plater har ru overflate.I de aller fleste tilfelle vil behovet forsnøfangere ved fall under 27 grader og ru overflate ikke være tilstede. Unntaket er den eller de vintere man får store snømengder. Selv om fallet er under 27 grader og overflaten ru vil huseier likevel være ansvarlig ved eventuelt ras.

Noen huseiere bruker stigetrinn som snøfangere. Dette er IKKE tilstrekkelig og vil ikke fungere etter hensikten ved store snømengder. Trykket og presset blir for stort på stigetrinn i og med at disse ikke er beregnet til å fungere som snøfangere.  

Det er viktig å montere snøfangere slik leggeanvisningene angir. Snøfangere består av to deler, holdere(eller konsoller) og gelender eller grinder. Avstanden mellom holderne må ikke bli for stor, det er holderne som utgjør styrke til å stå imot presset fra snø og is.

Snøfangere monteres ved takfot. Det er de fleste klar over. Men ikke alle er klar over a tdersom taklengden fra takrenne til møne overstiger 6 meter MÅ det monteres en rad snøfanger også midt på taket. Hvis ikke vil trykket på den nederste snøfanger bli for stort.

Snøfangere er ikke vanskelig å montere, mange klarer det enkelt selv. Men husk at det skal brukes solide skruer til alle fester. Å bruke spiker ved montering av snøfangere er tabu. Spikere vil kunne dra seg ut når snøpresset blir for stort.

Ved store snømengder kan det, selv om du har snøfangere, være behov for å fjerne snø, dvs lette på det presset snøfangere utsettes for.

HVOR MANGE METER SNØFANGERE BØR MONTERES

Monterer du snøfangere på en side av huset, bør du også ha snøfangere på motsatt side. Detterett og slett for å unngå skjevbelastning på taket ved store mengder.

Her er linker til to ulike norske produsenter av snøfanger systemer.

Lobas:   http://www.lobas.no/html/Taksikring/snofangersystem/default.aspx

Jemtland:  http://www.jemtland.no/snofanger/

snofangere

Her er linker til SINTEF og NBIs sider om snøfangere:

http://bks.byggforsk.no/DocumentView.aspx?sectionId=2&docNumber=525931

NORTEKK AS KAN MONTERE SNØFANGERE FOR DEG

Ta kontakt, vi kan montere snøfangeren din dersom du ikke ønsker å gjøre det selv.

Snøfangere kan kjøpes også hos vårt søsterselskap Nor-Dekk as på Skedsmokorset:  

http://www.nor-dekk.no/

Back To Top