skip to Main Content
63 87 15 50 [email protected]

Derbilogo

derbigum
Bilde005 Bilde012

DERBIGUM

Derbigum er en av Norges aller mest solgte asfaltmembraner.  Den benyttes på flate tak og på alle typer dekker.

Derbigum SP 4mm  er produktet for flate tak

Derbigum GC 5mm er produktet for dekker, balkonger, terrasser.

 

HVORFOR  DU BØR VELGE DERBIGUM.

Derbigum er en asfaltmembran på APP basis. Derbigum har ekstrem UV motstand og har svært lang levetid. SINTEF/NBI foretok i 2011 en feltundersøkelse på en rekke gamle tak fra 1980 og tidligere 1990 årene og konkluderte med at Derbigum har en dokumentert levetid på over 30 år. Ingen annen asfaltmembran har slik dokumentasjon.

Tradisjonell asfaltmembran tørker etter hvert ut på grunn av solstrålingen, men Derbigum beholder

Sine opprinnelige egenskaper lengre nettopp pga sin ekstreme UV bestandighet. Gjør taktekkeren en god jobb med å legge taket bør det ligge i langt over 30 år.

Derbigum tåler også mer varme enn annen takpapp. Den kan derfor tekkes opp på høye gesimser og oppkanter og vil ikke, i motsetning til mer tradisjonell asfaltmembran(takpapp) ikke sige når solen står på som verst.

Derbigum legges kun av autoriserte Derbigumforhandlere og er ikke tilgjengelig for andre taktekker firmaer.

 

HVOR LENGE HAR DERBIGUM BLITT BENYTTET I NORGE.

Derbigum er lagt i Norge siden midt på 1980 tallet. På disse årene er det lagt anslagsvis 20-25 millioner kvadratmeter tak og dekker. I 2012 legges det over 1 million m2 tak og dekker med Derbigum bare i Norge.

Derbigum produseres i Belgia.

 

GODKJENNING

Derbigum har godkjennelse – fra SINTEF/NBI – for tekking på alle typer underlag i Norge

Back To Top